سیاسی

مصوبات هیات وزیران درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1402

– اخبار سیاسی –

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1402 در بخش دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه وموقوفه را تصویب کرد.

همچنین مصوبه نرخ حق بیمه درمان سال 1402 با امضای معاون اول ابلاغ شد. هیأت وزیران علاوه بر این، تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1402 و تعرفه‌های خدمات پزشکی و پرستاری در سال 1402 را نیز تصویب کرد.

رئیسی: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1402 ابلاغ شد

تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ 1402/01/06 هیأت وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1402» طی نامه شماره 12488 در تاریخ 1402/01/29 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1402

تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1402 ابلاغ شد.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی

تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 1402 ابلاغ شد.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه

تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال 1402 ابلاغ شد.

مصوبه نرخ حق بیمه درمان سال 1402

هیئت وزیران در جلسه 1402/1/6 به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- و قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور -مصوب 1373- تصویب کرد:

نرخ حق بیمه درمان سال 1402

1- نرخ حق بیمه درمان مطابق ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

الف- حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی

حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌گردد.

ب- صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری

1- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری، شاغل بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر شامل سرپرست همسر و فرزندان مشمول، یارانه کارکنان کشوری شاغل دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند پرداخت حقوق و دستمزد از طریق خزانه صورت می‌پذیرد و بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری معادل هفت درصد (7) حقوق و مزایای مستمر به شرح زیر تعیین می‌شود:

1-1- بیمه شده شاغل دو درصد (2%)، بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران یک و هفت دهم درصد (1/7%).

2-1- دستگاه اجرایی دو درصد (2%).

3-1- مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه در ردیفهای مربوط به هر سازمان

تبصره- حق بیمه درمان سهم بیمه شده خانوارهای بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری مستقیماً توسط صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس ضوابط از حقوق بیمه شده کسر و به سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود.

2- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری شاغل دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌نمایند پرداخت حقوق و دستمزد از طریق خزانه صورت نمی‌پذیرد سهم بیمه شده دو درصد (2٪) حقوق مبنای کشور و سهم دستگاه اجرایی پنج درصد (5٪) حقوق مینای کسور می‌باشد.

3- حق بیمه درمان خانوارهای بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر تحت پوشش سایر صندوق‌های بازنشستگی سهم بیمه شده یک و هفت دهم درصد (1/7٪) و سهم دستگاه اجرایی پنج و سه دهم درصد (5/3٪) حقوق مبنای کسور می‌باشد.

4- در صورت اشتغال به کار با بازنشستگی، زوجین هر دو مشمول پرداخت حق بیمه درمان براساس ضوابط سازمان بیمه‌گر پایه خواهند بود. از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه حق بیمه کسر شده زوجین در سنوات قبل، قابل استرداد نخواهد بود.

5- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌توانند با پرداخت هفت درصد (7%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

6- حق بیمه افراد تبعی درجه دو (2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق معادل حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می‌شود.

7- حق بیمه افراد تبعی درجه سه (3)، صندوق بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق‌ها معادل دو نهم (2/9) مازاد بر حق سرانه بیمه مصوب تعیین می‌شود.

8- شمول افراد تبعی درجه (1) برای فرزندان حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

9- ادامه پوشش بیمه‌ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه دو (2) سازمان بیمه سلامت ایران و تبعی درجه سه (3) سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح براساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

10- فرزندان کارکنان دولت تبعی درجه دو (2) مبتلا به بیماری خاص و نادر، تا زمان اشتغال یا ازدواج در قالب تبعی درجه یک (1) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

11- حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه (سربازان) و عائله درجه یک (1) ایشان مطابق با سرانه مصوب به ازای هر نفر در ماه، تعیین که یک پنجم آن توسط فرد مشمول و مابقی توسط دولت تأمین می‌شود.

پ- حق بیمه خانوارهای روستاییان عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار (20000) نفر

حق بیمه این گروه معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین می‌شود که صددرصد (100%) آن در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌شود.

تبصره- پوشش بیمه ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار (20000) نفر که براساس آخرین تقسیمات مصوب وزارت کشور طی سنوات مختلف به بالاتر از بیست هزار (20000) نفر جمعیت رسیده اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از بیست هزار (20000) نفر ملحق شده‌اند، در قالب صندوق بیمه ایرانیان سازمان بیمه سلامت ایران صورت می‌گیرد.

ت- حق بیمه مشمولان بیمه ایرانیان

1- حق بیمه این گروه که مشمول افراد فاقد پوشش بیمه ساکن در شهرهای با جمعیت بیش از بیست هزار (20000) نفر می‌باشد معادل سرانه مصوب بیمه خدمات درمانی در ماه تعیین می‌شود. سهم بیمه‌شدگان از میزان حق بیمه براساس آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 70560/ت56278هـ مورخ 1398/6/9 برای دهک‌های یک تا سه رایگان، دهک چهار، ده درصد (10%)، دهک پنج، بیست درصد (20%)، دهک شش، سی درصد (30%)، دهک هفت، چهل درصد (40%)، دهک هشت، شصت درصد (60%)، دهک نه، هشتاد درصد (80%) و دهک ده، صد درصد (100%) می‌باشد.

تبصره 1- مابه‌التفاوت تا صددرصد (100%) حق بیمه، از محل منابع مالی مصوب سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌شود.

تبصره 2- صد درصد (100%) نرخ حق بیمه خدمات درمانی برای کلیه بیماران خاص و نادر تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان سازمان بیمه سلامت ایران توسط دولت تأمین می‌گردد. فهرست این بیماری‌ها توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین و ابلاغ می‌شود.

2- پوشش بیمه مادران باردار مادران شیرده تا دو سال پس از زایمان با یا بدون کودکان زیر پنج سال براساس ماده (7) ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری موضوع تصویب‌نامه شماره 91352ت59978هـ مورخ 1401/5/30 و در صورت درخواست متقاضی، براساس ارزیابی وسع، بدون رعایت شرط خانوار امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره- منظور از ارزیابی ،وسع بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمدی خانوار به منظور تعیین استحقاق و میزان برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه خدمات درمانی است.

3- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است زمینه پرداخت حق بیمه به صورت دوره‌ای به درخواست بیمه شدگان را فراهم نماید.

ث- حق بیمه خانوارهای سایر اقشار

1- نرخ حق بیمه خدمات درمانی برای سایر افشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بیمه شدگان حرفه‌ها و مشاغل آزاد و سایر موارد، متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (7%) درآمد حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت و در صورت عدم امکان تعیین درآمد افراد مشمول این بند حق بیمه هر فرد معادل سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب تعیین می‌شود.

2- حق بیمه اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (کشور معادل هفت درصد (7) حداقل حقوق قانون کار تعیین می‌شود که صد درصد (100%) آن در قالب بودجه سنواتی ذیل اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌گردد.

3- حق بیمه سایر گروه‌ها از جمله زندانیان و مجهول‌الهویه‌ها که اعتبارات آن از بودجه عمومی تأمین می‌گردد براساس سرانه مصوب تعیین می‌گردد که صد درصد (100%) آن در قالب بودجه سنواتی ذیل اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران لحاظ می‌شود.

4- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. حق بیمه افراد خارجی مقیم مشمول آیین‌نامه اجرایی جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 45591ت/57241هـ مورخ 1399/4/29 مورد تأیید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از محل منابع عمومی دولتی تأمین و در قالب بودجه سنواتی به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص می‌یابد.

2- این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال 1402 لازم‌الاجرا است.

تصویب نرخ تعرفه‌های خدمات پزشکی و پرستاری

نرخ تعرفه‌های خدمات پزشکی، تشخیصی و پرستاری سال 1402 در هیأت وزیران تصویب شد.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1402

هیأت وزیران در جلسه 1402/1/16 به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور –مصوب 1395- تصویب کرد:

1. تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1402، برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی درصورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای معادل جدول زیر تعیین می‌گردد:

تبصره 1. تعرفه‌های مربوط برای چهل و پنج (45) دقیقه خدمت می‌باشد.

تبصره 2. براساس سوابق حرفه‌ای، از زمان دریافت پروانه تخصصی، برای افراد با سابقه کار بالای پانزده (15) سال، پانزده درصد (٪15) به مبلغ پایه اضافه می‌گردد.

2. این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال 1402 لازم‌الاجرا است.

انتهای پیام/

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا